Nederland doet er goed aan om toch een beperkte vorm van sociale verzekeringen voor zelfstandigen in te voeren en de fiscale voordelen voor zzp'ers geleidelijk af te bouwen. 

Dat is volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) nodig om meer Nederlanders te laten profiteren van de sterke economische groei. Ook pleit de denktank voor een langer vaderschapsverlof.

De Nederlandse economie zit volgens de OESO duidelijk in de lift, maar de situatie op de arbeidsmarkt is de organisatie een doorn in het oog.

Door de opkomst van allerlei vormen van flexwerk blijft de groei van de lonen bijvoorbeeld achter. Niet alle werkenden profiteren daardoor evenveel van het economisch herstel. Vandaar dat de verschillen tussen de soorten arbeidsverbanden teruggebracht moeten worden, staat in een nieuw rapport.

Pensioen

Vandaar dat de verschillen tussen de soorten arbeidsverbanden teruggebracht moeten worden, staat in een nieuw rapport. De excessieve belastingprikkels zouden bovendien toch niet bijdragen aan echt ondernemerschap.

Het valt de OESO tevens op dat Nederlandse vrouwen relatief een stuk minder pensioen opbouwen doordat ze vaker parttime werken. Volgens de onderzoekers is de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen met gemiddeld dik 42 procent bijna nergens zo groot als hier.

Als vaders vanaf het begin al langer bij de zorg van hun kind betrokken kunnen worden zou dit de sekseverschillen op het gebied van parttimewerk wat kunnen beperken.

Eerlijke arbeidsmarkt

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken benadrukt in een reactie dat een eerlijkere arbeidsmarkt ''een van de prioriteiten'' is van het kabinet.

''Ook ondersteunt de OESO de Nederlandse aanpak als het gaat om belastingontwijking en belastingontduiking'', aldus de bewindsvrouw die verder niet inhoudelijk op de aanbevelingen uit het rapport ingaat.

Er gaan al langer stemmen op om te snijden in de zelfstandigenaftrek en bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers verplicht te stellen. De politiek is evenwel verdeeld over het onderwerp. Zelfstandigenorganisaties hebben erop gewezen dat veel ondernemers zelf helemaal niet zitten te wachten op allerlei vergaande verplichtingen over het aangaan van verzekeringen.