De periode waarin niet wordt opgetreden tegen overtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Opdrachtgevers en zzp'ers krijgen tot die tijd geen boetes of naheffingen als ze onbedoeld met verkapte dienstverbanden werken.

Het kabinet wil het bewust overtreden van deze wet juist strenger gaan aanpakken, schrijven minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Menno Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

De Wet DBA moet duidelijkheid geven over de vraag wanneer sprake is van een dienstbetrekking. In plaats van duidelijkheid leverde de wet juist veel onrust onder zzp'ers en opdrachtgevers op, constateert het kabinet.

De handhaving was om die reden al eerder opgeschort. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een nieuwe wet komt, die een einde moet maken aan onduidelijkheid over arbeidsrelaties.

Bewuste keuze

Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt, schrijven de bewindslieden.

Het kabinet wil deze grote groep de ruimte geven om te ondernemen, maar vindt het ook belangrijk dat de zzp'ers een bewuste keuze voor het ondernemerschap maken en niet belanden in een situatie van schijnzelfstandigheid.

Nadeel

Aan de andere kant wil het kabinet een einde maken aan het concurrentienadeel voor bedrijven die zich aan de regels houden terwijl andere bedrijven handige constructies gebruiken om de lonen te drukken. 

''Vaste werknemers, flexwerkers en zzp'ers horen op de werkvloer geen concurrenten van elkaar te zijn', zeggen Koolmees en Snel.

Kwaadwillenden

Per 1 juli gaat het kabinet een ruimere groep aanpakken die de wet willens en wetens overtreedt. De Belastingdienst kan in actie komen in het geval van ''evidente en opzettelijke schijnzelfstandigheid".

Of iemand een werknemer is, wordt onder meer bepaald door de gezagsrelatie. De Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen om te verduidelijken wat dit begrip onder de huidige wetgeving inhoudt. Het kabinet belooft nog voor de zomer met een antwoord te komen.

Onvrede

Vakbond FNV Jong is tevreden dat het kabinet ''in ieder geval een begin" wil maken met de aanpak van schijnzelfstandigheid. Volgens de bond heerst daarover ''een toenemende onvrede bij de onderkant van de arbeidsmarkt".

De CNV vindt het op zich ook positief dat het kabinet zich op dit terrein inspant, maar vindt dat het wel te lang duurt voordat er een definitieve oplossing is. ''Een essentieel onderdeel in het normaliseren van onze arbeidsmarkt laat daardoor onnodig lang op zich wachten'', zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen.