Meer dan de helft van alle Nederlandse zzp'ers heeft naast een zzp-inkomen ook een andere inkomstenbron, waarvan ruim 46.000 zzp'ers een uitkering als hoofdinkomen hebben.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. 

Van alle 1,5 miljoen zzp'ers die Nederland rijk is, vult ruim 55 procent zijn inkomen aan met inkomsten uit bijvoorbeeld loon, pensioen of een uitkering.

Zes op de tien zzp'ers halen hun hoofdinkomen uit zzp-inkomsten. De rest van hen gebruikt het vergaarde kapitaal uit zzp-werk als extra inkomsten boven hun reguliere inkomen.

Jaarbasis

De meeste zzp'ers (653.000) hebben alleen een zzp-inkomen. Zij verdienen hiermee gemiddeld 28.000 euro op jaarbasis.

256.000 zzp'ers halen niet al hun inkomen uit hun ondernemerswerk, maar wel het grootste gedeelte. Het overige deel halen zij bijvoorbeeld uit loon of een pensioen. De groep verdient met zzp-activiteiten gemiddeld genomen 20.000 euro, aangevuld door overige inkomsten met een omvang van gemiddeld 6.700 euro.

Aanvulling op inkomen

Het zzp-inkomen vormde voor 248.0000 zzp'ers slechts een aanvulling op het inkomen. 330.000 van hen haalt zijn hoofdinkomen uit loon, gevolgd door 138.000 zzp'ers die hun hoofdinkomen uit pensioengeld halen. Voor 46.000 zzp'ers vormt een uitkering het voornaamste inkomen en 34.000 zzp'ers zijn student.

Met name voor zzp'ers is de bouw was het zzp-inkomen bepalend. Voor deze groep geldt dat negen op de tien zzp'ers het hoofdinkomen uit zzp-inkomsten halen. Zzp'ers die binnen de overheid, de zorg of het onderwijs werken, halen in de helft van de gevallen slechts extra inkomsten uit zzp-werk.