Slechts een klein deel van de zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) die vanuit negatieve overwegingen voor zichzelf zijn begonnen, is ontevreden met het werk dat ze doen.

Van deze onvrijwillige zzp'ers is 13 procent ontevreden. Onder zelfstandigen die om positieve redenen als ondernemer aan de slag zijn gegaan, is dat 6 procent, zo blijkt donderdag uit een nieuwe analyse van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA). Van alle werknemers is 8 procent ontevreden met hun werk.

Bijna een op de tien zzp'ers is vanuit overwegend negatieve redenen gestart als zelfstandige. Twee derde waagde om overwegend positieve redenen de stap naar het ondernemerschap. Bijna een kwart van de zzp'ers had evenveel positieve als negatieve motieven, of had andere redenen.

Negatieve redenen zijn bijvoorbeeld ontslag of geen contractverlening, of het feit dat een werkgever de werknemer vroeg als zelfstandige te gaan werken.

Een van de meest genoemde positieve redenen om als zzp’er aan de slag te gaan, is het zoeken van een nieuwe uitdaging. Ook zelf kunnen bepalen hoeveel en wanneer er gewerkt wordt, is vaak een motief.

Dienstverlenend beroep

Zelfstandigen die meer positieve dan negatieve redenen geven, werken relatief vaak in een agrarisch of dienstverlenend beroep, zoals kapper of schoonheidsspecialist. Negatieve startmotieven zijn relatief vaak te vinden onder mensen met een technisch, pedagogisch, creatief of taalkundig beroep, bijvoorbeeld muziekleraar of auteur.

Zzp'ers die vooral vanuit negatieve overwegingen zijn gestart, maken zich wel relatief vaak zorgen over de huidige financiële situatie van hun bedrijf. Bijna 36 procent vindt die namelijk matig of slecht.

Ook hebben zij gemiddeld 10 procent minder te besteden dan hun collega's met positieve startredenen en maken zij zich vaker zorgen over de toekomst van hun onderneming. Daarnaast hebben zij relatief vaker last van psychische vermoeidheidsklachten door het werk.