De belangenbehartiger van zzp'ers in de schildersbranche, Zelfstandigen Bouw, is bereid te praten met een bemiddelaar in het slepende conflict over verplichte pensioenafdrachten door schilders die niet in dienst zijn van een bedrijf. 

De bond zegt woensdag daarmee tegemoet te komen aan een verzoek van staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma.

De zzp-schilders zijn het er niet mee eens dat ze gedwongen worden mee te doen aan een pensioenfonds en daar premie voor moeten afdragen.

Begin juni kondigde de bond al aan naar de rechter te stappen. De ongeveer negenduizend zelfstandige schilders zijn de enige zzp'ers die verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Rechtszaak

De voorbereidingen voor de rechtszaak tegen schilderspensioenfonds BPF en de Staat gaan ondanks de bemiddeling gewoon door. Inmiddels hebben honderden schilders zich aangesloten bij de juridische procedure.

De bond benadrukt vast te houden aan de eis dat zzp-schilders zelf kunnen bepalen of, hoe en waar zij pensioen opbouwen.

Sneller

"We willen de zaak tegen 1 december aanhangig maken. Dat geeft ons twee maanden de tijd voor een bemiddelingstraject", zegt voorzitter Charles Verhoef. ''Wij hopen via bemiddeling sneller resultaat te boeken."

Zelfstandigen Bouw is van mening dat de verplichte deelname onwettig is. Mocht de rechter daar niet in meegaan, dan wil de organisatie de rechter verzoeken vast te stellen dat de premie betaald dient te worden door de opdrachtgever en niet door de zzp'er.