Het gemiddelde tarief dat zzp'ers in offertes vragen zou dit jaar, ondanks de aantrekkende economie, niet zijn gestegen.

Ze vragen dit jaar per uur gemiddeld 43 euro en dat is evenveel als in 2016, concludeert Hoofdkraan.nl in een jaarlijks onderzoek naar zzp-tarieven.

Er is wel een einde gekomen aan de daling die sinds 2014 was ingezet. Het tarief daalde in dat jaar van 54 euro naar 45 euro per uur. In 2015 was het gemiddelde nog 44 euro per uur.

De site heeft voor het onderzoek vijftienduizend offertes onderzocht die via het eigen platform zijn uitgebracht. Bedrijven hebben opdrachten op Hoofdkraan.nl geplaatst waar zzp'ers op konden reageren.

Het gemiddelde uurtarief dat zzp'ers in de branche marketing en communicatie in offertes hebben gevraagd, is gedaald van 46 euro in 2016 naar 43 euro dit jaar.

Met name socialmediaspecialisten zijn opvallend minder gaan vragen. In het jaar 2014 vroegen zij nog 54 euro per uur. Dit jaar was dit nog 38 euro per uur.

Tekstschrijvers

Ook zelfstandige ondernemers actief als tekstschrijver of vertaler hebben hun tarief laten zakken. Hun uurtarief daalde met 4 procent. Waar zij vorig jaar ieder uur nog 38 euro vroegen, gaat het dit jaar om 36 euro.

Zowel de branche financieel en administratie, als management en organisatie, zag het tarief dit jaar met 2 procent dalen. In de branche design en multimedia bleven de tarieven in de offertes met 43 euro per uur stabiel.

De branche analyse en advies kende juist een stijging van 11 procent. Vorig jaar vroegen zzp'ers in deze branche nog 48 euro per uur, dit jaar 54 euro per uur.

Zelfstandige docenten vragen van de onderzochte zzp'ers het laagste tarief (33 euro per uur). Het tarief in de juridische dienstverlening is met 73 euro per uur het hoogst.

Tarieven per branche

Groningen

In de provincie Groningen steeg het gemiddelde uurtarief in offertes het hardst. Het ging om een stijging van 23 procent naar 52 euro per uur.

Friesland toonde een relatief flinke toename van 11 procent. Daar ging het gevraagde uurtarief vorig jaar omhoog van 40 euro naar 45 euro.

De grootste daling was zichtbaar in Flevoland. Daar daalde het bedrag met 10 procent naar 39 euro per uur. Drenthe volgt met een daling van 5 procent naar 37 euro.

Utrecht

Van de vier grote steden was de daling in Utrecht het grootst. Het ging dit jaar om een daling van 7 procent naar 44 euro. In Amsterdam zakte het gemiddelde met 4 procent naar 42 euro. 

Van de vier grootste steden is het tarief in Rotterdam gemiddeld het hoogst (45 euro per uur). Dat is 2 euro hoger dan in 2016. In Den Haag was sprake van een stijging van 5 procent naar 43 euro per uur.

Onzekerheid

"Blijvende onzekerheid onder freelancers en hun opdrachtgevers over de geldende regelgeving, lijkt blijvende weerslag te hebben op de tarieven", stelt directeur Niels Goossens van Hoofdkraan.nl.

"Opdrachtgevers zijn terughoudend en een beperkter opdrachtenaanbod zorgt voor meer concurrentie en tatiefdruk." Hij doelt daarbij op het uitstel van de uitvoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA).

De invoering van de Wet DBA moest ervoor zorgen dat opdrachtgevers en zzp'ers van tevoren zekerheid hebben over hun onderlinge arbeidsrelatie. Voor het uitvoeren van een opdracht moet duidelijk zijn dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en de opdrachtnemer dus niet in loondienst is.

Bij twijfelgevallen kunnen de partijen werken met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.

Niet vlekkeloos

Maar de uitvoering van de wet verliep niet vlekkeloos en ook bleek de uit het jaar 1907 stammende wettelijke definitie van loondienst niet meer op de praktijk aan te sluiten. Daarom is de handhaving van de wet opgeschort tot tenminste 1 juli 2018. 

Het nog nieuw te vormen kabinet zal zich hier nog over moeten buigen. Tot die tijd zullen opdrachtgevers en -nemers geen naheffingen en boetes ontvangen. Voor overduidelijke gevallen van schijnzelfstandigheid maakt de fiscus een uitzondering.

Goossens vindt dat er zo snel mogelijk duidelijkheid over moet komen, zodat zzp'ers en hun opdrachtgevers weten waar ze aan toe zijn. Als deze duidelijkheid er komt, verwacht hij dat volgend jaar een stijging van het gemiddelde tarief mogelijk moet zijn.

Tarieven per provincie