Mensen die via een tijdelijk contract of als zzp’er aan het werk zijn, moeten ook de nodige zekerheden krijgen. Met zekerheid durven mensen en bedrijven meer risico’s te nemen, stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dinsdag.

Nederland is volgens de WRR Europees koploper zzp-schap en tijdelijke contracten.

Bijna een derde van de werkenden heeft een tijdelijk contract of is zelfstandige zonder personeel (zzp'er). Maar te veel flexibilisering kan nadelen hebben voor de Nederlandse economie als daardoor minder scholing en innovatie plaatsvindt, aldus de WRR.

De raad wijst er ook op dat dit ervoor kan zorgen dat er nieuwe kwetsbare groepen komen met veel onzekerheid over hun inkomen en sociale zekerheid.

"Te veel flexibilisering kan leiden tot psychologische onzekerheid zoals stress en gebrek aan erkenning en levenslooponzekerheid", stelt de WRR, "waar vooral jonge mensen tegen aanlopen als ze een huis willen kopen of een gezin willen stichten."

CNV

Maurice Limmen, voorzitter van het CNV, onderschrijft de punten die de WRR aanhaalt in zijn rapport. 

"Er ontstaan inderdaad nieuwe kwetsbare groepen, zoals jongeren die veel langer dan vroeger in tijdelijke en flexibele dienstverbanden werken, daardoor stellen zij grote levensbeslissingen steeds langer uit. Dat is een punt van zorg dat het CNV deelt met de Raad. Want jongeren hebben net zoveel behoefte aan zekerheid als ouderen", aldus Limmen.