Het kabinet wil de onzekerheid en onduidelijkheid die bestaat over de nieuwe wet voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) wegnemen door hen medio januari een brief te sturen en met brancheorganisaties in gesprek te gaan.

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) hamert er donderdag in de Kamer op dat "een beetje een normaal bedrijf" niet hoeft te vrezen voor heffingen en boetes tot in ieder geval 1 januari 2018 wanneer zij zzp'ers in inhuren.

Kwaadwillenden, dat zijn opdrachtgevers die willens en wetens schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan, worden vanaf 1 mei 2017 wel aangepakt. De handhaving richt zich op de "ernstigste gevallen", zegt Wiebes.

Deze methode is niet het eindpunt, erkent Wiebes, maar wel de manier om in de tussentijd te kijken naar de uiteindelijke oplossing. 

Die oplossing is het "herijken" van de arbeidswet. Die stamt uit 1907 en definieert het dienstverband met de begrippen 'vrije vervanging' en 'gezagsverhouding'. Dat past niet meer bij de arbeidsverhouding van deze tijd. "Eerst repareren en daarna denken aan doorrijden", aldus Wiebes.

Lodewijk Asscher, als minister van Werkgelegenheid ook in de Kamer, denkt dat de voorstellen om de wet aan te passen op zijn vroegst in april volgend jaar klaarliggen.

Onrust

De nieuwe zzp-wet zorgt sinds de invoering op 1 mei 2016 voor veel onrust onder opdrachtgevers en opdrachtnemers. 

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie, kortweg Wet DBA, moet ervoor zorgen dat beide partijen zekerheid vooraf hebben of iemand een zzp'er is of eigenlijk een verkapt dienstverband heeft. 

In dat laatste geval moeten er premies worden afgedragen en vervallen belastingvoordelen. Met modelcontracten wordt de arbeidsrelatie van tevoren vastgelegd, maar juist daarover bestaan veel vragen. Een aantal werkgevers heeft al laten weten daarom geen zzp'ers meer in dienst te nemen.

Problemen

Oppositiepartijen zien nog veel problemen met de aanpak van Wiebes. Zo vraagt SP'er Farshad Bashir zich af of beursgenoteerde bedrijven bereid zijn de wet te overtreden. Want niet handhaven betekent niet dat de regels netjes worden nageleefd.

"Je zet bedrijven in een gedoogconstructie", zegt ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten. Dat is lastig uit te leggen aan de aandeelhouders die willen dat hun onderneming zich aan de wet houdt.

Ook D66 en CDA geloven niet dat de rust op deze manier terugkeert en willen dat er zo snel mogelijk een oplossing komt. De PVV pleit voor de herinvoering van de VAR-verklaring, de voorloper van de Wet DBA.

On hold

Maar Wiebes houdt vol dat bedrijven zonder problemen zzp'ers in kunnen blijven huren. "We zetten nu alles on hold en komen terug met een scherper kader. De modelcontracten zijn geen verplichtingen maar een service", aldus de bewindsman.

De oplossing zal waarschijnlijk lijken op de aanbevelingen van een commissie die onderzoek deed naar de wet. De commissie stelt voor om drie criteria te hanteren bij de beoordeling van de modelcontracten: het tarief, de tijdsduur van de opdracht en de mate van vervangbaarheid.