Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) krijgen voorlopig niet te maken met de nieuwe wet- en regelgeving voor zelfstandigen. De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) wordt tot in ieder geval 2018 uitgesteld.

In de tussentijd rekent de Belastingdienst zzp'ers en hun opdrachtgevers niet af op hun onderlinge verhouding, belooft Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën). Hij maakt een uitzondering voor de ''echte valsspelers'', met praktijken die aan fraude grenzen.

De wet was bedoeld om beter onderscheid te maken tussen zelfstandigen zonder personeel en mensen in loondienst. Er dreigden echter problemen, omdat de wettelijke definitie van loondienst, die uit 1907 stamt, niet meer op de huidige praktijk aansluit.

"De wet heeft een doel, en dat is schijnzelfstandigheid eruit filteren. Maar we willen proberen de onduidelijkheid weg te nemen", lichtte premier Mark Rutte toe.

"Waar het ons om ging, is het bestrijden van schijnzelfstandigheid. Daar is iedereen het mee eens. Maar het is niet onze bedoeling om ondernemers te beknotten", aldus minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken).

Het kabinet stelt nog een brief op met uitleg aan de Tweede Kamer. Voor bepaalde sectoren worden nog aparte regelingen opgesteld. Die worden pas later bekendgemaakt.

Brancheorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP laten weten tevreden te zijn met de zet van het kabinet. ''Dit gaat de rust brengen op de arbeidsmarkt die nodig is nu de economie weer aantrekt'', luidt een gezamenlijke verklaring.

Druk

Wiebes ondervond veel druk vanuit de Tweede Kamer en maatschappelijke organisaties. Er werd alom geconcludeerd dat de Wet DBA niet de gewenste duidelijkheid verschaft voor opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Met de door de Belastingdienst beoordeelde modelcontracten moest vooraf de arbeidsverhouding worden vastgesteld, zodat zelfstandigen of werkgevers niet worden verrast met naheffingen vanwege schijnzelfstandigheid.

Bedrijven hebben al laten weten dat zij om die reden veel zzp'ers de wacht aan zeggen en liever in zee gaan met mensen die werken via flexcontracten. Daarmee mist de nieuwe wet zijn doel, ziet Wiebes nu ook in.