Een derde zzp'ers met korte werkweek wil meer werk

Bijna een derde van de zzp'ers met een korte werkweek wil eigenlijk meer werken. Het gaat om zzp'ers die minder dan twaalf uur per week werken.

Het aantal zelfstandigen zonder personeel met zo'n korte werkweek is in de afgelopen jaren flink gegroeid, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Het aantal steeg van 76.000 in 2004 naar 112.000 in 2015. In dezelfde periode nam ook het totale aantal zzp'ers fors toe.

Daaronder vallen alleen zzp'ers van 15 tot 75 jaar die geen onderwijs volgen en er geen baan als werknemer naast hebben.

De meerderheid van deze groep ziet zichzelf niet als werkende of werkloze. Ruim een kwart beschouwt zichzelf als gepensioneerde. Daarnaast noemt 17 procent zich een huisvrouw of huisman. Zo'n 26 procent van de groep noemt zichzelf werkend en 11 procent werkloos.

Meer werk

Het CBS heeft het aantal uren van de kleine zzp'ers in 2014 en 2015 met elkaar vergeleken. Ruim de helft van hen bleef ook in 2015 minder dan twaalf uur per week werken. 

Daarnaast is 20 procent vorig jaar wel meer gaan werken dan in 2014. Overigens is een kwart juist als zelfstandige gestopt. De helft van de stoppers was daarna niet meer actief op de arbeidsmarkt.

Inkomen

In 2014 bedroeg het gemiddelde bruto inkomen uit eigen onderneming van een kleine zzp'er 8.900 euro. De helft verdiende 2.800 euro of minder.

Deeltijd-zzp'ers verdienden in dat jaar gemiddeld 21.400 euro en voltijd-zzp'ers 38.300 euro. Kleine zzp'ers hebben naar verhouding wel meer aanvullende inkomsten dan andere zzp'ers. Dan gaat het meestal om een pensioen of preprensioen. 

Volgens het statistiekbureau leven bijna vier op de tien kleine zzp'ers voornamelijk van een pensioen. Voor 42 procent is het werk de belangrijkste inkomensbron.

Ouder

Zelfstandige ondernemers die minder dan twaalf uur werken, zijn gemiddeld ouder dan de zzp'ers met een langere werkweek. Zo'n 60 procent van deze zogenoemde kleine zzp'ers is tussen de 55 en 75 jaar oud.

Onder deeltijd-zzp'ers die meer uren maken, is dat percentage 34 procent. En slechts 24 procent van de zelfstandigen die voltijds werken, valt in deze leeftijdscategorie.

Hoger opgeleid

De genoemde groepen zijn ook hoger opgeleid dan gemiddeld. Zo'n 43 procent van de kleine zzp'ers heeft ten minste een hbo-opleiding afgerond. 

Dit is het geval voor 47 procent van de deeltijd-zzp'ers en 37 procent van de voltijd-zzp'ers. Voor de hele beroepsbevolking geldt dat 34 procent minimaal een hbo-opleiding heeft gedaan.

Lees meer over:
Tip de redactie