Het persoonlijke inkomen van een zelfstandige ligt gemiddeld 10 procent lager dan het inkomen van een werknemer. 

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zaterdag.

Onderzoekers houden in hun optelsom rekening met het inkomen uit arbeid en eventuele uitkeringen die worden ontvangen, maar ook de premies en volksverzekeringen die zelfstandigen niet betalen

Vooral kunstenaars houden minder over dan werknemers. Deze groep zelfstandigen ontvangt ruim de helft minder inkomen. Andere beroepsgroepen, zoals artsen, bedrijfskundigen en hoveniers, verdienen juist meer. 

In 2014 was het hoofdinkomen van een gemiddelde zzp'er 32.000 euro. Voor een werknemer was dit 36.000 euro. 

Als wordt gekeken naar mensen die voltijd werken, wordt het verschil nog groter. Een zelfstandige die voltijd werkt, verdient 37.000 euro. Een voltijd werknemer komt uit op 50.000 euro.

Ondernemers

Het CBS meldde verder dat een op de vijf zelfstandigen zonder personeel (zzp'er) in 2014 een Verklaring Arbeidsrelatie winst uit onderneming (VAR-wuo) had.

Een opdrachtnemer met een VAR-wuo wordt door de Belastingdienst gezien als ondernemer. Bedrijven worden dan niet aangeslagen voor loonheffing. De zzp'er met zo'n verklaring kan dan gebruikmaken van speciale aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek.

De VAR-wuo komt het meest voor in de bouw (ruim de helft), de ICT en de zakelijke dienstverlening (beide ruim een derde).

Het aandeel mensen met een VAR-wuo nam volgens het CBS toe van 17 procent in 2011 tot 20 procent in 2014. Dat komt neer op 278.000 mensen van wie het zzp-schap de belangrijkste inkomstenbron is.

VAR-row

Daarnaast gaf de Belastingdienst in 2014 aan 44.000 zelfstandigen een VAR resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row). Bedrijven die iemand met zo'n verklaring inhuren, kunnen wel worden aangeslagen voor loonheffingen.

Het aantal zzp'ers met een VAR-row is tussen 2011 en 2014 volgens het statistiekbureau iets afgenomen.  

De VAR wordt per 1 mei dit jaar afgeschaft en vervangen voor de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA). Dit moet zowel bedrijven als zzp'ers meer duidelijkheid verschaffen met behulp van vooraf getoetste modelcontracten, maar er klinkt veel kritiek van belangenorganisaties. Er is een overgangsfase van een jaar.