Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën geeft toe dat er fouten staan in de modelcontracten voor zzp'ers die de Belastingdienst heeft gecontroleerd.

De bewindsman heeft daarom naar eigen zeggen spijt van een eerdere toezegging, meldt Het Financieele Dagblad dinsdag.

Wiebes heeft betrokken brancheorganisaties toestemming gegeven om modelcontracten te publiceren die alleen zijn getoetst op fiscaal relevante bepalingen. 

Maar in een aantal bepalingen zijn ook bepaalde vrijwaringen voor opdrachtgevers opgenomen die niet stroken met hun wettelijke aansprakelijkheid.

Vrijwaring

Belangenorganisatie ZZP Nederland vond dergelijke vrijwaringen in contracten voor onder meer tennisleraren en muziekdocenten. Het contract stelt dat opdrachtnemers hun opdrachtgevers een vrijwaring moeten geven als de fiscus toch een naheffing oplegt.

Wiebes stelt dat dit geen fiscaal relevante bepalingen zijn. "Maar ze zijn wel fout en moeten worden gecorrigeerd", reageert hij. 

Vervangen

Goedgekeurde modelcontracten moeten per 1 mei de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen. De contracten moeten van tevoren duidelijkheid geven over de relatie tussen zzp'ers en hun opdrachtgevers. Als beide partijen volgens de overeenkomst werken, lopen zij geen risico op naheffingen of boetes.

Als er toch sprake is van schijnzelfstandigheid, kan de fiscus toch een naheffing opleggen. Maar opdrachtgevers kunnen van de ondernemer alleen vragen om bij te dragen aan de loonheffing en werknemerspremies. Een bepaling waarbij de opdrachtgever alle lasten en kosten kan verhalen, is dus niet wettig.

Wiebes heeft eerder toegezegd dat de modelcontracten in 2016 uitgebreid worden onderzocht door externe deskundigen.