De zogenoemde Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zzp'ers verdwijnt. De Eerste Kamer stemde dinsdag voor afschaffing per 1 mei met een overgangsfase van één jaar.

De Tweede Kamer ging eerder al akkoord. Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) wilde al langere tijd af van de VAR, maar hij stuitte op verzet in de Senaat. Daarop deed hij een reeks toezeggingen.

Zzp'ers kunnen met een VAR bij een opdrachtgever aantonen dat die een zelfstandige inhuurt, dus dat het bedrijf geen loonheffing en premies hoeft te betalen.

De VAR wordt met de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) vervangen door modelovereenkomsten. Die moeten zzp'ers en bedrijven meer duidelijkheid en zekerheid geven.

Bij een VAR kunnen mensen op papier werken als zzp'er terwijl ze in de praktijk eigenlijk gewoon in dienst zijn ('schijnzelfstandig'). Dat is lastig te controleren voor de Belastingdienst en financiële gevolgen zijn altijd voor de zzp'er.

Gemiste kans

Vakbond CNV noemt de nieuwe wet "een gemiste kans voor het kabinet". Volgens de vakbond moet er een gelijk speelveld komen voor alle werkenden en creëert de Wet DBA dat niet. 

"Cruciaal zal zijn hoe streng de modelovereenkomsten beoordeeld gaan worden en hoe de handhaving door de belastingdienst eruit zal zien. Aangezien met deze nieuwe wet geen nieuwe, strengere definities worden ingevoerd over wie er nou echt zelfstandig is en wie niet, ben ik nog niet gerust op de uitkomst", stelt voorzitter Maurice Limmen. 

Onzekerheid

De Stichting Zzp Nederland stipt aan dat veel zzp'ers in onzekerheid verkeren nu de VAR wordt afgeschaft. Volgens de belangenorganisatie is er sprake van een gebrek aan informatie over de werkwijze. "Er heerst op dit moment volstrekte onduidelijkheid over modelcontracten", aldus voorzitter Maarten Post.

Bovendien is de Wet DBA voor veel zzp'ers niet van toepassing, omdat zij hun diensten in de particuliere markt aanbieden, stelt de stichting.