Het kabinet slaagt er niet in om met een eenduidig antwoord te komen op het toenemend aantal vaak onverzekerde freelancers en zelfstandigen en schuift de problemen voor zich uit.

Dat zegt FNV-bestuurder en kwartiermaker van de nieuwe vakbeweging Gijs van Dijk in een gesprek met NU.nl. 

"Het kabinet schuift het probleem voor zich uit en maakt geen keuzes. De FNV moet daar een voortrekkersrol in nemen samen met de zelfstandige organisaties van de FNV. In 2016 moeten er op dat vlak echt keuzes worden gemaakt", zegt Van Dijk.

In oktober kwam het kabinet met een reactie op een maandenlang onderzoek naar zzp'ers. Op korte termijn verandert er voor deze groep niets, terwijl er wel volop discussie is over deze alsmaar groeiende groep op de arbeidsmarkt. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er ruim een miljoen zelfstandigen in Nederland, een verdubbeling vergeleken met vijftien jaar geleden.

Verzekering

Zo is er de roep vanuit politiek Den Haag om alle werkenden, dus ook zelfstandigen en freelancers, een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering af te laten sluiten en worden er vraagtekens gezet bij het feit waarom werknemers in loondienst in tegenstelling tot zzp'ers wel verplicht sociale premies moeten afdragen en voor een pensioen moeten sparen.

"Ik vind dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers moet komen en dat deze groep een goed pensioen moet kunnen opbouwen. Nu ligt het risico puur bij de zelfstandigen en moet je maar hopen dat ze niet ziek worden waardoor zij in de financiële problemen komen", zegt Van Dijk.

Hij noemt het zorgwekkend dat freelancers en zzp'ers aan de onderkant van de samenleving zich vanwege het lage inkomen niet of nauwelijks kunnen verzekeren of een aanvullend pensioen kunnen opbouwen. "Er moet een breed maatschappelijk gedragen oplossing komen. Links tot rechts is het daarover eens, maar het lijkt wel alsof er binnen de politiek een taboe op rust", aldus Van Dijk.