Zzp'ers willen meer werken. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wil een op de zes zelfstandigen zonder personeel (169.000) meer uren maken.

Dit geldt vooral voor zzp’ers die twaalf tot twintig uur per week werken. Van de ruim een miljoen zzp’ers heeft driekwart geen behoefte om het aantal uren te veranderen, slechts een klein deel - 8 procent - wil minder werken.

De zzp’er moet zelf voor werk en uren zorgen, die gedeclareerd kunnen worden bij een opdrachtgever. Door de economische crisis hadden ze de afgelopen jaren minder inkomsten, minder werk en gaven ze vaker aan dat ze meer uren wilden maken. Zelfstandigen met personeel (zmp’ers) werken veelal fulltime. Van hen wil maar een klein deel meer uren.

Zzp'ers en meer uren

Toename

Het aandeel zzp'ers is de laatste jaren steeds verder toegenomen, van ruim 8 procent in 2003 tot ruim 12 procent in 2015. Bijna de helft van de zzp’ers werkt in deeltijd. Dat is iets minder dan bij de werknemers met een dienstverband. In totaal 40 procent van de zzp’ers die twaalf tot twintig uur werken, willen meer uren maken.

Tien jaar geleden was dit nog een kwart. Ook zzp’ers met een baan van minder dan twaalf uur per week willen relatief vaak meer werken. Weinig voltijd zzp’ers willen hun arbeidsduur veranderen. Zij maken doorgaans al lange werkweken.