Om de hypotheekverstrekking aan zzp'ers, flexwerkers, uitzendkrachten en freelancers te verbeteren, is een aantal partijen op de hypoheekmarkt een nieuwe proef gestart.

De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek, Rabobankdochter Obvion en ABN Amro-onderdeel Florius werken mee aan de pilot, die een half jaar zal duren.

Met behulp van een scan, die ontwikkeld is door arbeidsmarktonderzoeker Intelligence Group, kijken de partijen niet meer naar het arbeidsverleden, maar naar de kansen in de toekomst om genoeg inkomsten te verwerven.

Zzp'ers en mensen met tijdelijke contracten komen moeilijk aan een hypotheek vanwege hun onzekere inkomen. Tegelijkertijd neemt het aantal flexibele krachten op de arbeidsmarkt snel toe.

"Steeds meer jonge, goed opgeleide professionals vallen niet meer binnen de standaardkaders.Terwijl volgens ons iemand met goede perspectieven op de arbeidsmarkt juist een prima klant is om een hypotheek aan te verstrekken", aldus directeur Mark de Rijke van De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek.

De ontwikkelde arbeidsmarktscan onderzoekt de arbeidsmarktkansen van hypotheekaanvragers voor de komende vijf jaar. Ook wordt berekend hoe groot de kans is dat iemand gedurende die periode langdurig werkloos wordt.

Meetinstrumenten

Volgens De Rijke gaat het om een al eerder door Intelligence Group voor het bedrijfsleven ontwikkeld systeem, dat nu geschikt gemaakt is voor hypotheken. "Het is gebaseerd op objectieve meetinstrumenten, zoals opleiding, ervaring en woonplaats, aangevuld met marktinformatie afkomstig van UWV en Jobfeed", aldus De Rijke tegen NU.nl. "Daarmee kan een 99 procent nauwkeurige inschatting worden gemaakt."

De klant krijgt zelf ook het rapport in te zien en kan zo inschatten op welke manier hij of zij de score kan verbeteren. 

De Rijke verwacht dat zich op korte termijn nog een partij zal aansluiten bij de pilot. "Er is heel veel interesse. Men wil mee in de veranderende maatschappij."

Het is niet de eerste pilot die het makkelijker moet maken om flexwerkers aan een hypotheek te helpen.  In het eerste halfjaar van 2014 kondigden uitzendorganisatie Randstad, Obvion en Vereniging Eigen Huis al een experiment met een perspectiefverklaring aan die de kansen op de arbeidsmarkt in kaart moet brengen. Later hebben ook uitzender Tempo Team en detacheerder Yacht zich aangesloten. 

Aan die pilot kunnen alleen mensen deelnemen die aan de genoemde uitzendorganisaties verbonden zijn. De proef van Hypotheekshop en Huis & Hypotheek is breder, aldus De Rijke.