Acht op de tien zzp'ers zijn bezorgd over het wegvallen van voordelen voor ondernemers.

Dat meldt onderzoeksbureau GfK dinsdag op basis van een eigen meting in december 2014.

Een meerderheid van de ondervraagde zelfstandigen maakt zich ook zorgen over het vinden van voldoende werk in de toekomst, het inkomen, het pensioen en het risico van arbeidsongeschiktheid.

De respondenten zeggen ongeveer evenveel uren te hebben gewerkt als de zzp'ers die in 2012 zijn geënquêteerd. Ongeveer de helft werkt veertig uur of meer. De rest werkt minder uren.

Minder omzet

De gemiddelde omzet van de ondervraagden is wel afgenomen. Ruim de helft van de ondernemers verdient minder dan 50.000 euro. Verder zijn de financiële buffers kleiner geworden. Meestal zijn de buffers kleiner dan 25.000 euro.

De respondenten hebben daardoor weinig ruimte om vermogen op te bouwen. Het vermogen dat er wel is, wordt meestal gebruikt voor directe uitgaven, zoals de aanschaf van een nieuwe auto.

GfK doet doorlopend onderzoek onder zelfstandigen zonder personeel. Deelnemers krijgen vragen over hun houding tegenover financieel advies, verzekeringen, bankzaken en pensioen. Eerdere metingen zijn in 2008, 2010 en 2012 gedaan.