Een op de dertien zelfstandig ondernemers ziet zichzelf als een schijnzelfstandige. Dit zijn mensen die op papier werken als zzp'er, maar in de praktijk eigenlijk gewoon in dienst zijn.

Dit blijkt uit een vrijdag gepubliceerde enquête van de ZZP Barometer onder 1.172 zelfstandigen. Van de respondenten die minder dan een jaar actief zijn, zegt bijna een vijfde vanwege een gedwongen ontslag aan de slag te zijn gegaan als zzp'er.

Hoe langer een zelfstandige actief is als ondernemer, hoe lager dit percentage is. Van de zzp'ers die langer dan vijf jaar actief zijn, heeft 4,1 procent hier mee te maken.

Aanpakken

In september is er een wetsvoorstel voor de Beschikking Geen Loonheffingen (BGL) ingediend om de zogenoemde schijnzelfstandigheid aan te pakken. In de BGL staat dat opdrachtgevers geen loonheffingen af hoeven te dragen als de omstandigheden die de zzp’ers vermeld op zijn aanvraag precies overeenkomen met de werkelijkheid.  Het moet de plaats innemen van de verklaring arbeidsrelatie (VAR).

Een vijfde van de respondenten is er voorstander van dat de BGL wordt ingevoerd ten koste van de VAR. Onder de zpp'ers die zeggen slachtoffer te zijn van schijnzelfstandigheid is dat percentage twee keer zo hoog.

Kritiek

Eind oktober uitten regeldrukwaakhond Actal en werkgeversorganisatie VNO-NCW hier grote kritiek op. Actal vreest dat de nieuwe regeling gaat leiden tot meer kosten en administratieve rompslomp voor ondernemers en het de maatschappij helemaal niets oplevert. 

Volgens VNO-NCW is de nieuwe wet niet nodig, maar moet de VAR door de Belastingdienst beter worden gehandhaafd.Daarnaast ziet ook de Raad van State niets in het plan. Het hoogste adviesorgaan van de regering vraagt zich af welk probleem hiermee wordt opgelost.

Vooral in de branches kunst en cultuur (14,6 procent), onderwijs en opvoeding (14,3 procent) en marketing, communicatie en PR (13,2 procent) komt schijnzelfstandigheid vaak voor.

In de branches bouw en installatie (2,5 procent), zakelijke dienstverlening (5 procent) en techniek (5,7 procent) liggen de percentages het laagst.

'Bedrijf moet schijnzelfstandigheid verwerpen' | ZZP'er gedwongen tot schijnconstructie | 'Schijnzelfstandigen raken vergunning kwijt'