Het kabinet beschouwt zelfstandigen zonder personeel niet als melkkoe en is er niet op uit het aantal zzp'ers terug te dringen.

Maar het ziet in hun opkomst ook risico's. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken zei dat donderdag bij de behandeling van zijn begroting in de Tweede Kamer.

Volgens de minister is er bij zzp'ers soms sprake van ''schijnzelfstandigheid'', waarbij mensen formeel zelfstandig zijn, maar eigenlijk in loondienst.

Ook heeft de forse stijging van het aantal zelfstandigen gevolgen voor de schatkist omdat ze allerlei belastingaftrek krijgen.

Van mening verschillen

Eerder bleek dat de regeringspartijen VVD en PvdA sterk van mening verschillen over de behandeling van zzp'ers. Volgens de VVD moet het kabinet zelfstandigen niet 'pesten' met allerlei regelgeving. De PvdA wil juist dat zzp'ers meer profiteren van collectieve regelingen voor sociale zekerheid en pensioenen.

Het kabinet heeft ambtenaren van diverse departementen gevraagd onderzoek te doen naar de positie van zzp'ers op de arbeidsmarkt. Hun rapport had rond deze tijd af moeten zijn, maar onlangs bleek dat het nog een aantal maanden op zich zal laten wachten.

Volgens D66 schuift het kabinet het politieke gevoelige onderwerp over de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart heen. Die verkiezingen zijn belangrijk voor het kabinet omdat de nieuwe Statenleden de samenstelling van de Eerste Kamer bepalen. In de Senaat heeft de regeringscoalitie van VVD en PvdA nu geen meerderheid.

Loon doorbetalen

Het kabinet laat ook onderzoek doen naar de wettelijke plicht voor bedrijven om het loon van zieke werknemers twee jaar lang door te betalen. Doel daarvan is dat ze daardoor beter hun best doen langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Vooral kleinere bedrijven zien de langdurige loondoorbetalingsplicht als een rem om nieuw personeel aan te nemen. Zij willen dat de periode wordt ingekort. Asscher waarschuwde echter dat dit ''niet gratis'' is. Als meer werknemers arbeidsongeschikt worden verklaard, kost dat circa 800 miljoen euro extra aan uitkeringen.