Een op de zes zelfstandig ondernemers leeft onder de armoedegrens. Een zzp'er heeft bovendien vaker minstens eenmaal een uitkering gehad dan een werknemer.

Dat blijkt uit woensdag gepubliceerd onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat in opdracht van het kabinet de situatie van zzp'ers in kaart brengt.

In totaal is vijftien procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel arm. Dit komt volgens het SCP onder andere door wisselende inkomstenbronnen, maar ook door dure kosten als pensioenopbouw of verzekeringen.

Als het economisch goed gaat blijft het percentage hoger dan bij werknemers in loondienst. Van hen is zo'n drie procent arm.

Van de zelfstandigen heeft 39 procent minstens een keer een uitkering gehad wegens werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Onder werknemers was dat aandeel dertig procent.

Arbeidsmarkt

Volgens het SCP moet de overheid daarom niet denken dat alleen mensen die goed in de arbeidsmarkt liggen zzp'er worden. Mensen worden ook zelfstandige als de mogelijkheden op de arbeidsmarkt beperkt zijn, aldus het SCP.

"De beleidshypothese klopt dus niet", aldus het SCP. "Gemiddeld gesproken zijn zzp'ers te beschouwen als een 'bad risk' op de arbeidsmarkt."

Armoede

Volgens het SCP, dat zich baseerde op twee onderzoeken uit 2011 en 2012, is een onderzoek naar mogelijkheden om armoede onder zelfstandigen aan te pakken wenselijk. Beleid dat geldt voor alle zzp'ers is mogelijk niet praktisch, aangezien zzp'ers alleen al in inkomen erg van elkaar verschillen, aldus het SCP.

In Nederland werken ongeveer een miljoen mensen als zelfstandig ondernemer. Dat staat volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gelijk aan elf procent van de werkenden.

Zelfstandigen werken vooral in de bouw, de consultancy, de zorg en de cultuursector. Het aantal zelfstandigen neemt de afgelopen jaren snel toe. In 2001 werkte nog 6,8 procent van de werkenden zelfstandig.