Het kabinet is bezig met plannen die de groei van het aantal zzp'ers moet doen afnemen. 

Dat meldt het Financieele Dagblad dinsdag op basis van interne stukken. De eerste beleidsvoorstellen komen rond 1 december, aldus de krant. 

Het aantal zelfstandigen is sinds 2009 fors gestegen van 632.000 naar 800.000. Dat kost de overheid geld, omdat zzp'ers minder belasting betalen. Het kabinet zou daarom vooral afwillen van de zelfstandigenaftrek, die de overheid per jaar zo'n 1,8 miljard euro kost. 

Andere regelingen die mogelijk worden geschrapt zijn de startersaftrek en de mkb-winstvrijstelling, zo meldt de krant. Door die regelingen betalen veel zelfstandigen bijna geen belasting over de eerste 24.000 euro die ze per jaar verdienen.

Verder moet het minder aantrekkelijk worden voor werkgevers om zelfstandigen in te huren. Dat wil het kabinet doen met de Beschikking geen Loonheffingen (BGL), de opvolger van de zogenoemde Verklaring Arbeidsrelatie (VAR).

Door de BGL moeten straks beide partijen bekijken of hun arbeidsrelatie hoort te leiden tot afdracht van loonheffingen. Nu is alleen de zzp'er verantwoordelijk. Dit moet helpen om schijnconstructies beter te bestrijden.

Nog niet af

Het kabinet ontkent bezig te zijn met het terugdringen van het aantal zzp'ers terug. Wel studeert een onafhankelijke ambtelijke werkgroep op de positie van zzp'ers op de arbeidsmarkt. Het rapport van deze werkgroep is nog niet af, dus het kabinet ''kan er nog niks van vinden''. 

De ambtelijke werkgroep, bestaande uit medewerkers van diverse ministeries, het Centraal Planbureau en een onafhankelijke voorzitter, moet nagaan hoe het komt dat het aantal zzp'ers zo is gegroeid. Ook moeten de ambtenaren onder meer analyseren welke gevolgen het toenemend aantal zzp'ers heeft voor de economische ontwikkeling, het stelsel van sociale zekerheid en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

'VAR moet breder inzetbaar worden' | 'We gaan naar een zzp-maatschappij'