Kleine zelfstandigen moeten voorzieningen hebben om een armoedegolf te voorkomen als ze met pensioen gaan. Dat is ook een werkgeversbelang.

Dat zegt Mariëtte Hamer, de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), in een interview met het opinieblad Forum. De opvolger van Wiebe Draijer wordt op 10 september officieel benoemd.

Volgens Hamer geeft de SER adviezen over de oplossing van maatschappelijke vraagstukken, waaronder de opkomst van nieuwe vormen van ondernemerschap. "Mijn dochter van 16 gaat straks echt niet voor een baas werken, ze wil eigen ondernemer zijn. Hoe gaan we dat een plek geven in de samenleving?", vraagt Hamer zich af.

"We moeten af van de scheidslijn tussen werkgevers en werknemers, alsof zij tegenstanders van elkaar zijn", vindt Hamer.  Zij wil met FNV-voorman Ton Heerts en VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer een even goede relatie hebben.

De nieuwe SER-voorzitter vindt dat onder meer dat de combinatie van arbeid en zorg meer aandacht verdient. "Daar moet je dan wel de tijd en ruimte voor hebben in de organisatie van je werk. Zonder dat we meteen verzanden in allerlei regelingen."