Zorg voor een gelijk speelveld voor zzp'ers, zowel naar opdrachtgevers toe als ten opzichte van andere werkenden.

Daarvoor heeft FNV Zelfstandigen deze week gepleit tijdens een hoorzitting in het kader van het zogenoemde Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO), waarin een analyse gemaakt wordt van onder meer de inkomens- en vermogensposities van zzp'ers.

Uitgangspunt moet volgens de organisatie zijn dat "een zeer grote groep zzp’ers een positieve bijdrage aan de economie levert en een belangrijke positie op de arbeidsmarkt inneemt – tot tevredenheid van de betreffende individuen".

Zzp'ers moeten dan ook niet belemmerd worden in hun ondernemerschap en er moeten voldoende toegankelijke faciliteiten zijn op het gebied van inkomensverzekering, zoals in het geval van pensioen en arbeidsongeschiktheid.

Volgens FNV Zelfstandigen zijn er twee kwetsbare groepen. Ten eerste een groep die juridisch zzp'er is, maar in een economische afhankelijkheidspositie verkeert die het onmogelijk maakt om duurzaam te ondernemen. Daarnaast de groep die "bij nadere beschouwing ook juridisch geen zzp'er is", de zogenoemde schijnzelfstandigen.

De organisatie pleit voor een sectorale aanpak, waarbij sociale partners en overheid per sector of beroepsgroep maatregelen vaststellen.