'Vraag btw EU-land voor 1 oktober terug'

Zzp'ers doen er goed aan een verzoek om teruggaaf van btw over 2013 uit een andere EU-lidstaat voor 1 oktober 2014 in te dienen.

Dat schrijft de stichting ZZP Nederland op basis van informatie van de Belastingdienst. Als het verzoek niet tijdig wordt gedaan, neemt het andere EU-land dit mogelijk niet meer in behandeling.

Zzp'ers die met btw belast werk verrichten, kunnen de btw die hen voor zakelijke uitgaven in rekening is gebracht in hun periodieke aangifte verrekenen als voorbelasting.

Voor de teruggaaf van btw uit andere EU-landen moet een apart verzoek worden ingediend, via een portal van de Belastingdienst.  De Belastingdienst stuurt het verzoek door naar het betreffende land.

Voorwaarden

Zzp'ers kunnen een verzoek om teruggaaf doen als hun onderneming in Nederland is gevestigd en als zij geen aangifte omzetbelasting hoeven te doen in het EU-land waar ze de btw terugvragen.

Daarnaast moet het zo zijn dat er in het EU-land btw betaald wordt over goederen, diensten of invoer. Bovendien moet de zzp'er deze ingekochte goederen en diensten gebruiken voor bedrijfsactiviteiten die met btw belast zijn.

Bij een verzoek over een kalenderjaar moet het teruggevraagde btw-bedrag minimaal 50 euro bedragen. Voor een verzoek over een kwartaal geldt een ondergrens van 400 euro.

Kabinet ziet af van invoering winstbox | Succesfactoren voor zzp'ers | 'Stem Europese regels zzp'ers meer op elkaar af'

Lees meer over:
Tip de redactie