Vakbonden en werkgevers bemoeien zich te veel met zzp'ers. In steeds meer cao's worden passages opgenomen met verplichtingen voor zelfstandigen.

Dat zegt belangenorganisatie Stichting ZZP Nederland woensdag. 

Volgens de stichting staat er in een aantal cao's dat er geen zzp'ers in die betreffende sector morgen werken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de cao voor het besloten busvervoer.

"Het kan niet zo zijn dat werknemers en werkgevers gaan bepalen wat de regels zijn voor ondernemers", laat de organisatie weten.

Schilders

Onlangs werd bekend dat zelfstandige schilders voortaan verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten hebben als ze een opdracht namens een schildersbedrijf willen uitvoeren. 

Belangenorganisatie Zelfstandigen bouw heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken al per brief gevraagd deze cao niet algemeen bindend te verklaren. Een grote groep zelfstandige schilders zou zo worden uitgesloten van werk. 

Verder zouden cao-onderhandelaars in de dans- en theaterwereld hebben gesproken over het inperken van de inkomensverschullen tussen zzp'ers en werknemers. 

Betuttelend

De organisatie benadrukt dat er "veel meer betuttelende cao's zijn" die het ondernemerschap van zelfstandigen zouden belemmeren. "Volgens ZZP Nederland is het vastleggen van de arbeidsvoorwaarden van zzp'ers iets dat de zelfstandigheid volledig vernietigd." 

De stichting denkt dat het aantal zelfstandigen fors groeit, omdat ondernemers door de "grote hoeveelheid regels en sancties in arbeidsvoorwaarden" zo weinig mogelijk mensen in vaste dienst wil hebben. 

Erger

"Met de nieuwe flexwet zal dat alleen maar erger worden, mensen zitten dan na twee jaar al zonder contract." ZZP Nederland doet op de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. 

Die wet regelt onder meer dat werknemers straks eerder recht hebben op een vast contract. Ook wil de regering oneigenlijk gebruik van flexibele arbeid aanpakken. Payrollers krijgen een betere ontslagbescherming en het langdurige gebruik van nul-urencontracten wordt beperkt. 

Ook wordt het ontslagrecht aangepast en krijgen zowel tijdelijke als vaste werknemers bij ontslag een vergoeding. 

'Schilders-cao schendt belang zelfstandigen'