De minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken moet de cao voor schilders niet algemeen bindend verklaren. Een grote groep zelfstandigen zou hierdoor worden uitgesloten van werk.

Dit verklaart Zelfstandigen Bouw maandag. De belangenorganisatie heeft daarover een brief gestuurd naar de minister.

In de cao staat vermeld dat schilders die als zzp'er werken alleen ingehuurd mogen worden als ze een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben.

Vaak is zo'n verzekering een enorme kostenpost voor een zelfstandige waardoor een deel van de schilders deze niet neemt.

"Indirect dwing je op die manier  zzp-schilders, die niet onder de cao vallen,  zo'n verzekering af te sluiten. Dat is in strijd met de vrijheid van het verbintenissenrecht", aldus Charles Verhoef, voorzitter van Zelfstandigen Bouw.

Gezondheidsproblemen 

Sommige zelfstandigen, zoals 45-plussers of mensen die in het verleden ernstige gezondheidsproblemen hebben gehad, kunnen ook simpelweg geen verzekering afsluiten. "Zij worden door alle verzekeraars geweigerd."

"Ook legt de cao zzp'ers de verplichting op zich aan te sluiten bij het pensioenfonds van de schilders  BPF. Maar die verplichting staat momenteel ter discussie en op dit punt  kan de cao strijdig zijn met de pensioenregels."