Het aantal jonge freelancers, in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar, stijgt sterk.

In het tweede kwartaal van 2014 nam het aantal freelancers in deze leeftijdscategorie met 30 procent toe, zo meldt payrollbedrijf Tentoo. In totaal nam het aantal freelancers met ruim 3 procent toe.

"Net afgestudeerden komen moeilijker aan een vaste baan. Veel van deze jongeren kiezen daarom voor flexwerken en freelancen", licht Tentoo-directeur Paul den Ronden toe.

Bovendien kiezen steeds meer jongeren bewust voor de vrijheid en flexibiliteit van een freelancecarrière, zo denkt Den Ronden.

Omzet

Terwijl de omzet van de jongste groep freelancers en flexwerkers in het afgelopen kwartaal bijna gelijk bleef, stegen de inkomsten van 25- tot 35-jarigen met 15,5 procent. Dat komt vooral doordat zij meer uren hebben gemaakt.

Gemiddeld hebben freelancers 8,1 procent meer omzet geboekt. In de regio Den Haag was echter sprake van een gemiddelde omzetdaling van ruim 10 procent.

"In Den Haag is de vraag naar freelancers in de jongste leeftijdscategorie groot. Deze groep verdient gemiddeld minder dan ouderen, waardoor de gemiddelde omzet van alle freelancers in de regio achterblijft", verklaart Den Ronden.

Tentoo verleent financiële diensten aan freelancers, flexwerkers, zzp'ers, opdrachtgevers en ondernemers.

'Zzp'ers zitten altijd in hun pyjama' | 'Zzp'ers zijn kraamkamer ondernemerschap'