Het aantal zzp'ers is in het eerste kwartaal van 2014 afgenomen. Het is de eerste daling sinds jaren.

Dat blijkt uit gegevens van startersplatform Ikwordzzper.nl.

Eind 2013 waren er nog 794.000 zzp'ers. Na het eerste kwartaal van dit jaar, kwam de teller uit op 791.000. Een afname van drieduizend zelfstandigen zonder personeel.

Vooral het aantal vrouwelijke zelfstandigen is fors gedaald. Eind vorig jaar waren er nog 287.000 vrouwelijke zzp’ers. Drie maanden later waren er nog slechts 280.000. Dat komt neer op een daling van zevenduizend.

"In werkelijkheid zijn er veel meer vrouwelijke zzp'ers uitgeschreven dan de zevenduizend. Per kwartaal starten namelijk ook ongeveer tienduizend dames een eigen onderneming", zegt Martijn Pennekamp, oprichter van het platform.

"Per saldo zal het aantal uitschrijvingen rond de negentienduizend moeten hebben gelegen."

55-plussers

Onder de groep 55-plussers was er juist een grote toename. In het afgelopen kwartaal steeg dat aantal naar 172.000. In de afgelopen vier jaar schommelde het aantal oudere zelfstandigen rond de 160.000.

Pennekamp wijt die stijging vooral aan de groei van het aantal langdurig werkloze 55-plussers.

"De afgelopen jaren zijn er flink wat ontslagen gevallen, van de ontslagen komen vooral 55-plussers niet makkelijk aan een nieuwe baan", meent hij.

"Verder speelt mee dat een WW ook niet eindeloos is. Keuze is er vaak niet, het is of de bijstand in of toch maar aan de slag als zzp'er."

Opleidingsniveau

Verder valt op dat het gemiddelde opleidingsniveau van de zelfstandigen omhoog is gegaan. Het aantal hogeropgeleide ondernemers groeide met vierduizend mensen. 

Tegelijkertijd kromp de groep zelfstandigen met een middelbare en lage opleiding. Dat aantal nam af met zesduizend. 

Dat komt volgens Pennekamp, doordat hogeropgeleiden het zelfstandig ondernemerschap langer volhouden.
"Ze zijn vaak beter voorbereid van start gegaan en beter in staat om tegenvallers op te vangen."

Werkgelegenheid zzp'ers blijft groeien