De komende jaren blijft het aantal zelfstandige ondernemers groeien.

Dit blijkt woensdag uit de arbeidsmarktprognose van uitkeringsinstantie UWV.

Vooral dit jaar komt er veel werkgelegenheid voor zzp'ers bij. Het UWV verwacht een groei van 23.000 banen. Dat is een toename van 1,6 procent.

In 2015 voorziet de instantie een stijging van 0,6 procent. Dat komt neer op een groei van negenduizend banen.

Terwijl de werkgelegenheid voor zzp'ers dit jaar stijgt, daalt het aantal banen voor werknemers. In 2014 verwacht UWV een daling van 57.000 banen. In 2015 groeit dat aantal weer met 22.000 banen.

Flexibilisering

De toenemende werkgelegenheid voor zzp'ers komt voor een groot gedeelte door de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Totaal waren er in 2013 bijna anderhalf miljoen zelfstandigen, dat komt neer op een op de zes banen. Voor 2014 en 2015 worden vergelijkbare cijfers verwacht.