Volgens Tweede Kamerlid Mei Li Vos (PvdA) wordt er hard gewerkt om eenmanszaken meer te stimuleren uit te groeien tot mkb-bedrijf. Ze verwacht daar binnen nu en vijf jaar duidelijke effecten van te zien.

Dat zegt de politica in een interview met NUzakelijk.

Donderdag sprak de Organisatie voor de Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) uit dat Nederlandse eenmanszaken met potentie te weinig uitgroeien tot mkb-bedrijven.

De beperkte toegang tot kapitaal en onaantrekkelijke belastingregels zouden hier debet aan zijn.

Mei Li Vos, als Tweede Kamerlid actief betrokken bij zelfstandigenbeleid, herkent de bevindingen van de OESO.

"Het is voor eenpitters risicovol de volgende stap te zetten en personeel in dienst te nemen. Weinig kleine ondernemers kunnen iemand twee jaar doorbetalen bij ziekte."

Fiscaal aantrekkelijk

Volgens Vos wordt er momenteel nagedacht over maatregelen om de stap van eenmanszaak naar mkb-bedrijf fiscaal aantrekkelijker te maken. "De versimpeling van het belastingstelsel is daar onderdeel van."

Ook wordt er druk nagedacht over de invulling van een mkb-winstbox, waardoor je meer mag aftrekken bij winstgroei, zegt Vos. Vanaf 2015 moeten hier concrete stappen in worden gezet. "Daar moeten nog afwegingen in gemaakt worden."

Kapitaalverstrekking

Volgens de OESO verstrekken banken eenmanszaken ook te weinig van kapitaal om verder te kunnen groeien. Vos stelt dat er op dit vlak juist veel stimuleringsmaatregelen genomen zijn.

"Banken zijn aangesproken op hun verantwoordelijkheden en we bevorderen nieuwe financieringsmogelijkheden als microkredieten, kredietunies en crowdfunding. Ook de mkb-beurs NPEX is een goed voorbeeld van hoe alternatieve kapitalisering in opkomst is."

De aanloop naar dergelijke stimulering was lang, omdat er nieuwe regelgeving voor moest komen, zegt Vos. "Maar nu zitten we daar middenin. Ik verwacht daar binnen nu en vijf jaar effecten van. En dat is dan ruim gerekend. Laat ik het zo stellen: als zzp’ers echt willen doorgroeien zijn daar altijd middelen voor te vinden. Daar ben je ondernemer voor."

Innovatie

De OESO benadrukt dat het belangrijk is dat eenmanszaken doorgroeien naar het mkb, omdat innovatie veelal vanuit dat segment komt. Vos: "Als je wilt innoveren moet je investeren. Dat is lastiger in je eentje."

Vos stelt wel dat lang niet alle eenmanszaken groter willen worden door personeel in dienst te nemen. "Maar voor de 5 tot 10 procent die dat wel wil, moeten we het makkelijker maken."