Ruim een derde van de zzp’ers, 36 procent, heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov).

Dat meldt onderzoeksbureau Panteia. In januari 2014 lag het percentage ongeveer even hoog als aan het begin van vorig jaar. 

Zelfstandigen in de maaksectoren, zoals de bouw en industrie, hebben relatief vaak een aov. Bovendien zijn mannen eerder geneigd een dergelijke verzekering af te sluiten dan vrouwen.

Onder 35-jarigen is de verzekeringsgraad het hoogst. Ondernemers die jonger en ouder zijn dan die leeftijd, zijn minder vaak verzekerd. Daarnaast zijn zzp’ers met een 53-urige werkweek het vaakst verzekerd. Hoe hoger het netto-inkomen van de zzp’er, hoe vaker deze een aov in zijn bezit heeft.

De belangrijkste reden om een aov af te sluiten, is de verantwoordelijkheid voor het gezinsinkomen. De voornaamste reden om er juist vanaf te zien, is dat de premies te hoog zijn.

Slechts 17 procent van de zzp’ers weet dat UWV startende zelfstandigen die uit loondienst komen de mogelijkheid biedt zich bij deze organisatie te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Bij de groep zelfstandigen die vanuit een uitkeringspositie gestart is ligt het percentage op 25 procent.

Zzp'er beknibbelt steeds meer op aov | 'Veel zzp’ers zijn meer kwijt aan AOV'