Zzp'ers die andere zzp'ers inhuren, kunnen aansprakelijk zijn voor de schade die deze inhuurkrachten lijden als gevolg van een ongeluk tijdens de werkzaamheden.

Dat schrijft Cobouw op basis van een uitspraak van de rechtbank in Arnhem.  

Volgens de rechter kan er in sommige gevallen sprake zijn van een gezagsverhouding tussen zzp'ers. In dat geval heeft de ene zzp'er de plicht zorg te dragen voor de veiligheid van de andere zzp'er. Als hij daarin tekortschiet, is hij aansprakelijk voor eventuele schade. 

"De aansprakelijkheidsbescherming kan zich ook uitstrekken tot de zelfstandig ondernemer", zo valt te lezen in de uitspraak.

De zaak betrof een schadeclaim van een zelfstandige metselaar/stukadoor. Deze viel tijdens de sloop van een koeienstal vier meter naar beneden en brak drie tenen in zijn rechtervoet. De man had geen ervaring met het werken op daken. Hij ondervindt nog altijd klachten van de val. 

De gedaagde heeft onvoldoende aan zijn zorgplicht gedaan, zo concludeert de rechter, aangezien hij zijn inhuurkracht niet van de benodigde middelen en instructies heeft voorzien. 

De zzp’er moet de eiser 4.660 euro betalen als voorschot op de geleden materiële en immateriële schade. Daarnaast draait hij op voor de kosten van de procedure.

Medisch specialist liever zzp'er dan in dienst | Zzp-schilder moet zich verzekeren