Ondanks politiek druk en aandringen door ziekenhuizen, verkiezen vier op de vijf medisch specialisten zelfstandig ondernemerschap boven een vaste loondienst.

Het gaat hier om medici die op dit moment in een maatschap binnen een ziekenhuis werken. Zij zien niets in een verplicht dienstverband in dat ziekenhuis. Dat blijkt uit onderzoek van Wout Koelewijn van de Universiteit Twente, die op 28 maart promoveert op het proefschrift Doctors in Business - A study into what drives physiciansentrepreneurship.

Slechts 20 procent van de ondervraagde medisch specialisten voelt op dit moment voor een vast dienstverband. De grootste groep (38 procent) geeft de voorkeur aan één groot collectief van specialisten in het ziekenhuis, 30 procent is tevreden met de huidige - vaak kleine - maatschap waarin hij of zij werkt.

Veel Nederlandse ziekenhuizen werken momenteel aan samenwerkingsmodel dat is gebaseerd op één collectief van medisch specialisten. Koelewijn concludeert echter dat het belangrijk is om ruimte te laten voor ondernemerschap door (groepen) specialisten.

"De huidige discussies over de positionering van medisch specialisten wordt sterk gevoerd vanuit economische, juridische en fiscale argumenten", schrijft Koelewijn. "Onderzoeksresultaten tonen aan dat dit ertoe kan leiden dat deze specialisten het ziekenhuis willen verlaten."

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van literatuuronderzoek, een meting onder 1.475 medisch specialisten en veertig interviews met specialisten en bestuurders van ziekenhuizen.