Zzp’ers spelen elkaar continu werk toe en spelen een maatschappelijk actieve rol.

Dat concludeert het Kennisinstituut voor Zelfstandig Ondernemerschap (KIZO) op basis van meer dan zestig straatinterviews met zzp'ers.

Ook blijkt dat zzp'er zijn een 'way of life' is en dat zelfstandigen doorgaans heel tevreden zijn. Bovendien zouden ze regelmatig werk creëren.

Daar staat tegenover dat 84 procent van de zzp’ers niet op de hoogte is van gemeentelijke faciliteiten en loketten, dat ze kwetsbaar zijn bij ziekte en hun eigen vermogen opeten voordat ze hun hand ophouden.

Brede visie

"Er is bij gemeenten een brede visie nodig op zzp’ers, die de lokale economie en welvarendheid aanjagen, zorgen voor werk en economische rijkdom, maar aan de andere kant soms een beroep moeten doen op de sociale voorzieningen", aldus KIZO.

"Met het nieuwe B&W ligt er een kans om zzp in brede zin te omarmen", laat algemeen directeur van KIZO Robbert Brantz weten. "De zzp’er is namelijk niet zo zichtbaar als het mkb, maar zit soms in woonwijken verscholen op zolders of bij grote bedrijven, met een hoge mate van zelfredzaamheid en komt pas bovendrijven als het tegenzit."

KIZO roept gemeenten dan ook op om meer aandacht te besteden aan zzp'ers.

Belastingtips voor zzp'ers | 'Zzp'er gelukkiger als zelfstandige' | Elf tips om aan klanten te komen