Binnenkort moet de belastingaangifte weer binnen zijn, voor veel zzp’ers een ingewikkelde klus.

Het merendeel van de zzp'ers vult de aangifte zelf in en vraagt geen hulp van een fiscalist.

Wanneer heb je recht op ondernemersaftrek en hoe zit het met werkruimte thuis? Stichting ZZP Nederland zet wat tips op een rij en geeft een overzicht van de meest voorkomende onkosten- en aftrekposten.

Ondernemersaftrek
Wie heeft voldaan aan het urencriterium en door de Belastingdienst wordt gezien als ondernemer, heeft recht op ondernemersaftrek. Hieronder vallen de zelfstandigenaftrek, een bedrag van 7.280 euro, en de startersaftrek, die 2.123 euro bedraagt.

De starterstaftrek kan van toepassing zijn als het bedrijf niet ouder is dan vijf jaar. Je mag er maar drie keer gebruik van maken.

Daarnaast bestaat de ondernemersaftrek nog uit meewerkaftrek, stakingsaftrek en speur- en ontwikkelingsaftrek.

Aftrekbare onkosten
Alles wat zakelijk gebruikt wordt, kan in principe worden opgevoerd als ondernemerskosten. De Belastingdienst heeft daar geen oordeel over.

Door zaken op te voeren als ondernemerskosten, wordt de winst lager en betaal je minder belasting. Aankopen tot een bedrag van 450 euro kunnen in een keer geboekt worden als kosten, daarboven moeten ze per jaar worden afgeschreven op de waarde. Deze afschrijving kan dan geboekt worden als kosten.

Werkruimte thuis
Wie zijn werkruimte thuis heeft, kan de kosten daarvan aftrekbaar maken. Voorwaarde is dat de ruimte ook verhuurd zou kunnen worden als een zelfstandige wooneenheid, wat inhoudt dat er een eigen voordeur moet zijn en sanitaire voorzieningen.

De kosten die je maakt voor de inrichting van de werkplek kunnen in veel gevallen afgetrokken worden.

Telefoonkosten
De kosten van zakelijke telefoongesprekken zijn aftrekbaar, ook als deze gemaakt worden met een privétoestel. Abonnementskosten zijn alleen aftrekbaar als je een apart zakelijk toestel in bezit hebt naast een privétoestel.

Mkb-winstvrijstelling
Iedere ondernemer kan aanspraak maken op de Mkb-winstvrijstelling, ook als je niet voldoet aan het urencriterium van 1.225 uren per jaar werken in de eigen onderneming. De Mkb-winstvrijstelling bedraagt in 2013 14 procent.

Fiscale oudedagsreserve
Het kan voordelig zijn om geld te reserveren via de Fiscale Oudedagsreserve. Over dit bedrag hoeft geen belasting betaald te worden.

Voor alle duidelijkheid, de belasting over dit bedrag wordt later alsnog berekend. Het is dus geen vrijstelling in de zin van aftrekpost, het is uitstel van belasting.

Middelingsregeling

Veel zzp'ers hebben een sterk wisselend inkomen. Als dit over meerdere jaren het geval is geweest, kan het rendabel zijn om de middelingsregeling toe te passen.

Met behulp van middeling bereken je je gemiddelde inkomen over drie aaneengesloten kalenderjaren en hoeveel belasting er per jaar betaald moet worden. Als de nieuwe belastingbedragen lager dan die van de eerdere aanslagen, heb je mogelijk recht op een teruggaaf.

Heffingskorting en arbeidskorting
Maak gebruik van de algemene heffingskorting en arbeidskorting. Ook huurtoeslag en zorgtoeslag gelden voor zzp'ers.

'Zzp'er betaalt te veel belasting' | Belastingdienst helpt ondernemer met instructievideo