Een ruime meerderheid van de zelfstandigen vindt dat het koppelen van het Burgerservicenummer (BSN) aan het btw-nummer de privacy schendt.

Dit blijkt uit een enquête van FNV Zelfstandigen onder honderd ondernemers. 92 procent zegt de koppeling een schending van de privacy te vinden.

Wanneer ondernemers een eenmanszaak beginnen wordt het Burgerservicenummer vaak ook gebruikt als btw-nummer.

De zelfstandigen zijn vervolgens verplicht om dit nummer online en op facturen te plaatsen waardoor meteen ook hun BSN openbaar is.

Koud kunstje

Ondernemer Bas Thijs probeert inmiddels al twee jaar van de koppeling af te komen. “Als ik je BSN ken, is het een koud kunstje om op jouw naam leningen af te sluiten, spullen te bestellen of zelfs een misdrijf te begaan.”

Eerder stemde de Tweede Kamer al in met de motie om te voorkomen dat zzp’ers te maken krijgen met identiteitsfraude als gevolg van het verplicht openbaar zetten van het BTW-nummer.

Huidige situatie

Volgens Thijs is er desondanks nog niks van de grond gekomen. “Toen de motie Oosenbrug was aangenomen, hoopte ik dat het snel geregeld zou zijn. Helaas heeft de vorige Staatssecretaris laten weten dat hij de huidige situatie in stand wil laten.”

“Dit onderzoek van FNV Zelfstandigen geeft onomstotelijk aan dat zzp’ers de koppeling als een groot probleem beschouwen. Een uitkomst die de nieuwe Staatssecretaris niet naast zich neer kan leggen.”