Een goed portfolio kan zzp'ers aan nieuwe opdrachtgevers helpen. Maar een matige variant kan juist tegenwerken.

Ondernemersplatform Businesscompleet heeft de meest voorkomende fouten bij het opstellen van een portfolio op een rij gezet. 

Meningen kunnen erg verschillen en daarom is het verstandig als de ondernemer zijn portfolio niet helemaal op eigen gezag samenstelt. Als hij het ook aan bekenden laat zien, ontdekt hij of die het er ook goed vinden uitzien. En een blik werpen op wat concurrenten doen, kan ook geen kwaad.

Verder kan een gebrek aan focus funest zijn. Mogelijke opdrachtgevers kunnen denken dat de ondernemer dan ook zonder focus werkt. Zzp'ers doen er goed aan alleen datgene te laten zien, waar ze in de toekomst meer mee willen doen. Zo is het makkelijker om soortgelijke opdrachten binnen te halen.

Auteursrecht

Ondernemers moeten verder voorzichtig zijn met het plaatsen van auteursrechtelijk beschermde werken. Auteursrecht op het werk van bijvoorbeeld programmeurs en vormgevers ligt namelijk vaak bij de opdrachtgever. 

Zij kunnen dat daarom beter niet zonder overleg met de opdrachtgever in hun portfolio zetten. Soms ligt het auteursrecht zelfs bij meerdere partijen. In dat geval moet het met alle betrokkenen besproken worden. 

Opvullen

In een portfolio hoort alleen werk thuis waar de ondernemer echt trots op is. Als het wordt opgevuld met minder goed werk, haalt dat de kwaliteit naar beneden. Een dunner portfolio met een goede selectie werkt vaak beter dan een goed gevuld portfolio met matig werk.

Te veel vakjargon kan een potentiële opdrachtgever afschrikken. Het is beter om dat soort taalgebruik zoveel mogelijk te vermijden. Om te controleren of het leesbaar is, kan de ondernemer het aan niet-vakgenoten laten lezen.

Niet bijwerken

Het is onverstandig om een portfolio niet bij te werken. Door regelmatige updates blijft het een goede afspiegeling van de werkzaamheden. Als de ondernemer zich tegenwoordig richt op andersoortige opdrachten, kan het slim zijn om ouder werk te verwijderen.

Een technisch hoogstandje als portfolio kan aantrekkelijk zijn, maar het moet niet te veel afleiden. Een ingewikkelde bediening kan juist ergernis oproepen bij mogelijke opdrachtgevers. Het werk moet daarom centraal blijven staan.