Opdrachtgevers en zelfstandigen kunnen elkaars ondernemerschap versterken als bedrijven zzp'ers niet alleen inkopen op prijs, maar ook oog hebben voor duurzame kwaliteit.

Hiervoor zouden inkoop- en personeelsafdelingen binnen ondernemingen intensief met elkaar moeten samenwerken, zo concluderen zelfstandigenvereniging FNV Zelfstandigen en werkgeversclub AWVN.

"Dan ontstaat ruimte voor onderhandeling en kan de opdrachtgever mede vormgeven aan de samenwerking", aldus de organisaties die gezamenlijk een rondetafelgesprek zijn aangegaan met opdrachtgevers, zzp'ers, bemiddelingsbureaus en experts.

De eisen waaraan goed opdrachtgeverschap moet voldoen, vallen uiteen in minimale, normale en optimale eisen.

Onder minimale eisen vallen bijvoorbeeld een contract, fatsoenlijke tarieven en veilig werken. Normale eisen zijn onder meer een goede formulering van de opdracht en waardering voor het resultaat. Het optimaal te bereiken resultaat is dat de opdracht de marktwaarde van de opdrachtnemer versterkt en de opdrachtgever toegevoegde waarde biedt.

"Goed opdrachtgeverschap is goed begrepen eigen belang. Onze leden hebben meer en meer behoefte aan flexibiliteit. Maar deze flexibiliteit mag uiteraard niet ten koste gaan van kwaliteit", aldus AWVN- directeur Harry van de Kraats.

Lees ook: 'Werk samen bij grote opdracht' | 'Aantal zzp'ers neemt fors toe'