Veel zzp’ers hebben de laatste tijd te maken gekregen met een 'en-bloc-premieverhoging' van hun arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Dat meldt Tros Radar. Een en-bloc-premieverhoging is een verhoging die geldt voor iedereen met een bepaalde verzekering en die los staat van de persoonlijke situatie van zelfstandigen.

In de brieven die zzp'ers erover krijgen, staan vaak redenen als 'veranderende marktomstandigheden' of 'meer moeten uitkeren in uw beroepsgroep'.

Een advocaat onderzoekt nu of er voldoende grondslag is voor het starten van een procedure om een stokje te steken voor de premieverhoging. 

Opzeggen

Veel verzekeraars hebben een zogenoemde en-bloc-clausule, die een premiewijziging mogelijk maakt. Als een verzekeraar gebruikmaakt van die clausule, mag de verzekerde binnen dertig dagen de verzekering opzeggen. Bij een AOV blijkt dat in de praktijk echter lastig te zijn.

Volgens het Verbond van Verzekeraars is het van belang dat verzekeraars een en-bloc-clausule niet te lichtvaardig gebruiken en dat de klant goed wordt geïnformeerd.

"Het advies is dat de clausule alleen wordt toegepast als van de verzekeraar in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij de aanpassing uitstelt tot de eerstvolgende contractsverlenging", aldus de belangenvereniging in een reactie tegenover het consumentenprogramma.

Zie ook: EU-parlement wil betere bescherming zzp'er | 'Verzekering te duur voor zzp'er in de bouw'

Lees meer over zzp'ers