Jonge hoger opgeleide ondernemers ervaren meer werkgeluk en kunnen meer van "hun talent en passie kwijt " in het werk dan jonge werknemers.

Dit blijkt uit een enquête onder dertienhonderd jonge hoger opgeleiden tussen de 20 en 35 jaar van Stichting 4YoungPeople en Careerwise.nl.

Eerder bleek ook al uit een rapport van ABN Amro dat specialisten in bijvoorbeeld de ict, techniek en economie vaak ervoor kiezen om als zzp’er aan de slag te gaan. Dit levert soms een lager loon op, maar geeft meer werkmogelijkheden.

Nieuwe baan

Uit de enquête blijkt verder dat een meerderheid van de hoger opgeleiden onder de 35 jaar op zoek is naar een nieuwe baan. Het overgrote deel hiervan verwacht deze baan buiten het huidige bedrijf te kunnen vinden.

Ongeveer twee derde van de ondervraagden wil binnen een jaar een nieuwe functie, 80 procent wil dat buiten de huidige organisatie.

Authenticiteit, zelfontwikkeling en verbondenheid worden genoemd als de belangrijkste motivaties van jonge hoger opgeleiden, in het onderzoek young professionals genoemd.