Honderden zzp’ers in de AWBZ-zorgsector dreigen vanaf 2014 (tijdelijk) niet zelfstandig aan de slag te kunnen. Hun aanvraag voor een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt door de Belastingdienst vooralsnog niet gehonoreerd.

Dat meldt Stichting ZZP Nederland. Het gaat om zzp’ers in de zorg, die eerder waren aangesloten bij een zorgbureau.

Nadat de fiscus concludeerde dat er bij dit bureau sprake was van verkapte dienstverbanden, werden de VAR WUO-verklaringen van de aangesloten zelfstandigen ingetrokken.  Zzp’ers met een contract bij een zorginstelling worden door de Belastingdienst niet gezien als zelfstandig ondernemer.

Op wens van de overheid controleert de Belastingdienst strenger op schijnzelfstandigheid, een constructie waarbij zzp’ers inkomen van slechts één opdrachtgever ontvangen. Hierdoor is de verstrekking van VAR-verklaringen vertraagd, en ontvangen zelfstandigen in de zorg hun verklaring niet altijd aan het begin van het nieuwe jaar.

Tijdig uitsluitsel

Een VAR WUO-verklaring garandeert opdrachtgevers dat zij geen premies of loonheffingen hoeven te betalen voor zzp’ers.

Omdat bedrijven en instellingen zzp’ers om zo’n verklaring vragen voor ze met hen werken, dreigt voor honderden zelfstandigen een (tijdelijke) periode zonder inkomsten. Volgens Stichting ZZP Nederland krijgen zo’n 900 aanvragers geen tijdig uitsluitsel.

Eerder trok FNV Zelfstandigen aan de noodbel. De belangenbehartiger vreest dat 20.000 zzp’ers in de thuiszorg uiteindelijk hun VAR WUO zullen verliezen. De Belastingdienst heeft aangekondigd te blijven controleren op arbeidsovereenkomsten met zzp'ers bij zorginstellingen.