Zelfstandigen die in de bijstand komen hoeven niet eerst hun opgebouwde pensioenvermogen aan te spreken als zij in de bijstand komen.

Dat is een van de afspraken die regeringspartijen VVD en PvdA woensdag hebben gesloten in het pensioenakkoord samen met D66, SGP en ChristenUnie.

Steven van Weyenberg van D66 noemt deze regeling 'buitengewoon belangrijk'. Ook het feit dat zo'n spaarregeling vrijwillig is af te sluiten kan op sympathie van de D66'er rekenen.

"Dit is een einde van de ongelijke behandeling voor zelfstandigen", zegt Van Weyenberg tegen NU.nl.

Deelnemers die minimaal vijf jaar hebben gespaard en onverhoopt arbeidsongeschikt raken, kunnen aanspraak maken op een fonds van 150 miljoen euro. "Zo wordt niet eerst het eigen vermogen aangesproken van zzp'ers, je spaargeld is veilig", aldus Van Weyenberg.

Ook de mogelijkheid om als oud-werknemer bij je oude pensioenfonds te blijven, worden versoepeld. Van Weyenberg hoopt dat de gemaakte afspraken zelfstandigen over de streep zal.

Goede zaak

Het Verbond van Verzekeraars noemt de verruiming om te sparen voor een pensioen een goede zaak, maar wil nog in gesprek met zelfstandigenorganisaties om de spaarregeling te versterken.

"De groep zzp-ers is zeer divers. Daarom is het van belang dat zelfstandigen de keuzevrijheid houden om een pensioen- en arbeidsongeschiktheidsvoorziening te kiezen die goed aansluit bij de eigen behoeften en mogelijkheden", aldus het Verbond in een reactie. 

Achtergrond: Wat betekent het pensioenplan voor u? | Reacties op het akkoord