We gaan naar een zzp-maatschappij, maar dat moet wel goed geregeld worden. 

Dat zegt Jacqueline Zuidweg, onderneemster en schaduwminister van werk & inkomen in het 'kabinet' van Hans Biesheuvels ondernemersclub ONL, tegen NUzakelijk.

"Er zijn 800.000 zzp'ers in Nederland. Het is een enorme en groeiende groep en iedereen kent wel een of meerdere zelfstandigen. Zzp'ers zijn helemaal van deze tijd."

Zuidweg, die eigenlijk liever door het leven zou gaan als schaduwminister van zzp'ers, hekelt dan ook de overbescherming van werknemers. "Ondernemers worden bijvoorbeeld  tot tien jaar lang aansprakelijk bij ziekte, dus niemand durft meer risico te nemen en personeel aan te nemen."

De discussie over schijnzelfstandigheid mag wat Zuidweg betreft van tafel geveegd worden. "Dat is zo’n onzin, met dat regeltje dat je minimaal drie opdrachtgevers moet hebben. Je krijgt vanzelf meer beweging op de arbeidsmarkt als het ontslagrecht heel veel soepeler wordt en je niet meer zo moeilijk van je werknemers af komt."

Meer erkenning

Er moet meer erkenning komen voor zzp'ers, zo vindt Zuidweg. Zo zou er meer haast gemaakt moeten worden met het flitsfaillissement voor kleine zelfstandigen. "De huidige faillissementswet dateert uit 1897, daarin is niets mogelijk voor de kleine zelfstandige."

"Er wordt te veel op microniveau gedacht. Er zou veel meer een helicopterview op zzp’ers moeten komen, een verbinding tussen justitie, economische zaken en verzekeraars. Ondernemers zijn creatief, maar het moet wel aangedragen worden vanuit Den Haag. Binnen de overheid moet veel ondernemender gedacht worden en er moet minder regeldruk komen."

Maar niet alles is af te schuiven op de overheid, geeft Zuidweg toe. "De aanwezige regelingen, voor bijvoorbeeld financiering bij een doorstart, zijn nog erg onbekend onder ondernemers. Ze komen vaak te laat in actie en zijn slecht voorbereid. De Belastingdienst zou bijvoorbeeld meer voorlichting kunnen geven over uitstel- en kwijtscheldingsregelingen."

Belangrijke knelpunten voor zzp'ers liggen volgens de schaduwminister op het gebied van ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioen. "Verzekeringen zijn nog niet op maat gemaakt. Dat moet sneller geregeld worden. Ook zou sparen bijvoorbeeld fiscaal gestimuleerd kunnen worden voor zelfstandigen."

Zorgelijk is volgens Zuidweg ook het hoge uitvalpercentage van zzp'ers. "70 procent stopt binnen vier jaar, waarvan 60 procent om financiële redenen. Dat heeft ook te maken met het feit dat mensen vaak zzp'er worden uit nood, vanuit een werkloosheidssituatie en te onvoorbereid starten."

Inkrimping

Er zijn ook dingen die wel goed gaan, vindt Zuidweg. "Er zijn bijvoorbeeld geen vestigingseisen meer, waardoor starten makkelijker is. Ook is er een inkrimping ingezet bij de overheid, maar die mag nog wel wat sneller verlopen."

Zuidweg is in het dagelijks leven directeur van Zuidweg & Partners, waarmee zij schuldhulpverlening aan ondernemers en voormalig ondernemers biedt. Ook is ze betrokken bij de oprichting van het 'mkb doorstartloket'.

Het doorstartloket wordt een landelijke portal en moet ondernemers zicht geven op alle regelingen die er zijn, zoals Qredits, BMKB, Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen.

Ook iedere MKB-ondernemer met financiële problemen kan zich melden voor ondersteuning en passende financiering. "Ondernemers in zwaar weer weten vaak niet waar ze het zoeken moeten. En dat geldt voor 25 procent van hen." De nieuwe portal wordt in januari gelanceerd.

Lees meer over zzp'ers op NUzakelijk