De bezuiniging op zelfstandigen mag uitsluitend worden behaald door schijnconstructies aan te pakken. Niet iedere zzp'er mag de dupe worden van de korting.

Dat zegde premier Mark Rutte (VVD) toe tijdens de algemene beschouwingen. Rutte hamerde er wel op dat als de driehonderd miljoen euro die is ingeboekt niet wordt gehaald, hier op een andere manier dekking voor moet worden gevonden.

"We moeten geen valse verwachtingen wekken", zei Rutte. "Het is nog niet geregeld, maar het is wel een verregaande ambitie."

De zelfstandigenaftrek wordt volgend jaar met driehonderd miljoen verlaagd. Rutte verzekerde dat niet alle zelfstandigen wordt gepakt. Wel wil hij schijnconstructies aanpakken, zoals bedrijven die personeelsleden ontslaan om ze vervolgens als zzp'er aan te nemen.