Steeds meer zzp’ers vinden werk via online marktplaatsen. NUzakelijk publiceert daarom in samenwerking met ZZP Barometer interviews met vijf grote platforms op de Nederlandse markt. Deze week het laatste deel: Rolf Mol van UWV Marktplaats.

De marktplaats van UWV kent ongeveer 12.000 gebruikers en heeft ongeveer 500 opdrachten per jaar.

Hoe is UWV Marktplaats ontstaan en wat is jouw rol?

"UWV Marktplaats is ontstaan in 2007, vanuit de constatering dat er via de traditionele aanbestedingen moeilijk te voorzien was in de detacheringsbehoefte (in tijden van hoogconjunctuur krijgen we niet de juiste mensen, in tijden van laagconjunctuur betalen we al gauw te veel). Ook merkten we dat er veel kwaliteit en innovatiekracht zit bij de zzp’er en dat het daardoor interessant is de groeiende zzp-markt rechtstreeks aan te boren en zzp’ers ook rechtstreeks te contracteren."

"Ik stond als inkoopmanager aan de wieg van UWV Marktplaats en was verantwoordelijk voor de implementatie en verdere ontwikkeling van UWV Marktplaats. Momenteel ben ik als programmacoördinator MVO werkzaam bij Bestuurszaken UWV."

Wat zijn de voordelen van UWV Marktplaats voor freelancers, zzp’ers en andere eenpitters?

"Dankzij de marktplaatsmethodiek kunnen zij daadwerkelijk concurreren met grote bedrijven. Een zzp’er maakt evenveel kans op een opdracht als een multinational. In de praktijk wordt ook meer dan de helft gegund aan zzp’ers."

Wat was de grootste uitdaging van de afgelopen jaren?

"De grootste uitdaging was te bewijzen dat het marktplaatsconcept werkt, juridisch houdbaar is en toekomstbestendig."

Wat is momenteel de grootste uitdaging?

"Doorontwikkelen, want inzichten en techniek schrijden voort. Gebruik de marktplaats niet alleen voor detachering, maar ook als inkoopalternatief voor andersoortige inkopen, zoals opleiding en training. UWV heeft daarmee succesvol geëxperimenteerd."

Welke tip heb je voor freelancers en zzp’ers die succesvol bij jullie willen zijn?

"Schrijf je in, speel goed in op de eisen. Goed lezen wat er gevraagd wordt. Let daarbij op knock-outcriteria! Het is zonde om afgewezen te worden op bijvoorbeeld de lengte van het CV of ontbreken van een referentie. Voldoe je niet expliciet aan een eis, maar heb je wel vergelijkbare kennis/ervaring? Vul 'NEE' in maak gebruik van de mogelijkheid een toelichting te geven."

Zie ook:

'Klantbeoordelingen doorslaggevend bij keuze zzp'er'
'Zzp'er heeft bij ons evenveel kans als detacheringsbureau'
'HR-afdelingen werven steeds vaker via online werkmarktplaatsen'
Bij InhuurDesk van de NS blijft zzp’er eigen baas'