ZZP’ers voeren vaak bij toeval en door samenwerking innovaties door in hun werkproces. Een nipte meerderheid zegt regelmatig samen te werken in een netwerk voor kennisuitwisseling.

Dit stelt onderzoeksbureau Panteia/EIM na een enquête onder bijna 300 zzp’ers.

Ongeveer 51 procent van de ondernemers werkt regelmatig samen. Een derde van de zzp’ers zegt ook daadwerkelijk innovaties te hebben gerealiseerd, terwijl 2 à 3 procent van de zzp’ers met die intentie de samenwerking is begonnen.

De innovaties hebben meestal betrekking op producten en diensten, maar in een enkel geval ook op nieuwe verdienmodellen. Eenpitters werken vooral samen met andere zzp’ers die complementaire activiteiten hebben.