'Microfinanciering komt goed terecht'

Geld uit het microfinancieringsprogramma Qredits komt relatief vaak bij de juiste doelgroep: vrouwen, jongeren, allochtonen en mensen met een middelbare opleiding.

"Die specifieke doelgroepen zijn de groepen die men destijds ook juist voor ogen had", zo schrijft onderzoeksbureau Panteia/EIM in een evaluatie van de eerste drie jaar van het programma.

Qredits is een samenwerkingsverband tussen onder meer ABN Amro, ING en Rabobank en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Qredits verleende sinds 2009 ruim 2000 kredieten. Per week worden momenteel minstens 130 kredieten verleend, zo vertelde directeur Elwin Groenevelt eerder aan NUzakelijk.nl.

De ondernemers die bij Qredits aankloppen lukt het vaak niet om bij een bank krediet te krijgen. Ze zitten bijvoorbeeld in de WW – dat geldt voor ongeveer een kwart - of hebben een BKR-notering, waardoor het afsluiten van een ‘regulier’ krediet niet lukt. Met een goed doortimmerd ondernemingsplan kunnen ze vaak wel bij Qredits terecht.

Starters

Het profiel van een ondernemer die een microfinanciering kreeg, lijkt veel op het profiel van de gemiddelde startende ondernemer, zo blijkt. Ook onder starters zitten relatief veel vrouwen (hoewel een meerderheid nog wel man is), allochtonen en jongeren. Verschil is wel dat de gemiddelde starter hoger opgeleid is dan de doorsnee aanvrager van een microkrediet.

De verschillen tussen een Qredit-klant en een gemiddelde mkb’er (hier: bedrijven tot tien werknemers) zijn veel groter. Mkb’ers zijn meestal van middelbare leeftijd, veel vaker man en in 97 procent van de gevallen autochtoon.

Regeerakkoord

Coalititepartijen VVD en PvdA besloten in oktober het kredietplafond van de microfinancieringsorganisatie te verhogen van 50.000 tot 150.000 euro.

Lees meer over:
Tip de redactie