Kantoorruimtes zouden beter moeten aansluiten op de wensen van zzp’ers. Dit kan een bijdrage leveren aan de aanpak van de enorme leegstand op de kantorenmarkt.

Dit is de belangrijkste conclusie uit een onderzoek onder Rotterdamse zzp’ers, dat is uitgevoerd door de KvK Rotterdam en Panteia/EIM.

Op het moment is de zzp’er vooral aangewezen op het huidige kantooraanbod, waar veel leegstand bestaat. Kantoorruimte bestaat vaak uit grote en kale oppervlakten, buiten de stadscentra. Daar zit een groot deel van de zelfstandigen niet op te wachten, aldus de onderzoekers.

Mismatch

De structurele leegstand die de kantorenmarkt parten speelt, duidt er volgens hen op dat er een mismatch is van vraag en aanbod.

Aanbieders op de vastgoedmarkt kunnen hun portefeuilles beter afstemmen op de groeiende groep zzp’ers. Landelijk is het aantal eenpitters de laatste tien jaar met 50 procent toegenomen.

Trend

“Het is inderdaad een trend die je ziet terugkomen”, stelt hoofd research Frank van der Sluys van vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff in een reactie. “De kantorenmarkt is al veel in beweging. Zo richten bijvoorbeeld de kantoorformules Spaces, Regus en Seats2Meet zich onder meer op zzp’ers.”

Volgens Van der Sluys kan het inspelen op zzp’ers inderdaad deels een oplossing bieden voor de grootschalige leegstand op de kantorenmarkt. “Maar het is natuurlijk niet afdoende, daarvoor is het probleem te groot en zijn er toch te weinig zzp’ers.”

Van de zzp’ers geeft 43 procent overigens aan helemaal geen behoefte te hebben aan externe werkruimte, zo blijkt uit het rapport. Zelfstandigen die wel interesse hebben, geven de voorkeur aan werklocaties gelegen in stadscentra dichtbij huis.

Ruimtegebrek

Wel werken zzp’ers steeds minder vaak aan huis en steeds vaker vanuit wisselende flexibele locaties. Zzp’ers hebben vooral behoefte aan externe werklocaties vanwege ruimtegebrek, de behoefte aan contact met andere ondernemers, de mogelijkheid om klanten te ontvangen en het scheiden van wonen en werken.

Bij hun keuze voor flexibele kantoorruimte laten zzp’ers zich vooral leiden door de prijs, het type locatie, de gemiddelde reistijd en de openingstijden.

Locaties in het stadscentrum met een reistijd van tien minuten zijn daarbij het populairst. Ook vinden zelfstandigen het belangrijk dat zij 24 uur per dag op de werkplek terechtkunnen. Een huurcontract zou voor hooguit een jaar moeten gelden, maar het liefst betalen zzp'ers per gebruik.

“Als aanbieder moet je eigenlijk in de huid van de gebruiker kruipen”, aldus Van der Sluys. “Met goede voorzieningen kun je de zzp’er uit huis lokken. Daarbij is de locatie van belang, maar ook het gebouw. Mensen zitten bijvoorbeeld graag dicht bij de begane grond.”