Vier belangenorganisaties voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) hebben een alternatief ontwikkeld voor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). 

Hierdoor moet schijnzelfstandigheid van zzp'ers worden tegengegaan. Het voorstel is dinsdag door FNV Zelfstandigen, ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw en Platform Zelfstandige Ondernemers aangeboden aan minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA).

Met een VAR verklaren zelfstandigen dat zij echt ondernemer zijn, en de opdrachtgever dus geen loonheffingen hoeft af te dragen. Het huidige VAR-systeem is echter gevoelig voor fraude, waardoor veel 'zelfstandigen' eigenlijk toch in dienst zijn bij een opdrachtgever.

Het ministerie van Financiën heeft daarom afgelopen najaar al voorgesteld om het systeem te vernieuwen met een webmodule. Volgens de vier organisaties lost dat echter onvoldoende de problemen op.

Naheffingen

De vier belangenorganisaties beklagen zich erover dat bij de VAR achteraf door de Belastingdienst en het UWV wordt getoetst of iemand ondernemer is, op basis van verwachtingen vooraf. Dat kan leiden tot flinke naheffingen en maakt handhaving moelijk.

Een preventieve toets, zoals de zzp-organisaties voorstellen, zou veel beter werken. "Met één bewijs kunnen ondernemers bewijzen dat ze echt zelfstandig zijn."

De Kamer van Koophandel moet een belangrijke rol gaan spelen bij de inschrijving van de ondernemer. "Dat moet ook voor de opdrachtgevers meer zekerheid geven", licht Linde Gonggrijp van FNV Zelfstandigen toe.

BVO

In het voorstel voor een 'Bewijs Van Ondernemersschap' (BVO) is verder opgenomen dat startende zelfstandige ondernemers beter worden voorgelicht. Dat moet ondernemersschap meer stimuleren. Volgens Gonggrijp moet daarvoor een expertisecentrum worden opgericht waarin naast de vier organisaties ook de Belastingdienst, het ministerie en de KvK zitting nemen.

Hoe het centrum moet worden bekostigd weten de zzp-organisaties nog niet. "Ik kan me voorstellen dat we dat gezamenlijk betalen", zegt Gonggrijp. "Want het gaat ook zeker wat opleveren."

Ook een bijdrage van de zzp'ers zelf kan mogelijk zijn. "Want er moet echt veel kennis in dat centrum komen te zitten."