AMSTERDAM - Vooral zzp’ers die relatief weinig uren in hun onderneming steken, ‘nep-zelfstandigen’, profiteren van de aangekondigde winstbox, zo blijkt maandag uit berekeningen van het startersplatform Ikwordzzper.nl.

“De hybride-ondernemer, de niet-zelfstandige gaat erop vooruit”, zegt Martijn Pennekamp, oprichter van het platform. Volgens de afspraken in het nieuwe regeerakkoord komt onder meer de zelfstandigenaftrek te vervallen.

Hiervoor in de plaats komt vanaf 2015 een zogeheten ‘winstbox’, met een vast belastingtarief van 28 procent. In totaal wordt ter waarde van een half miljard euro aan ondernemersfaciliteiten, die nu nog zijn gekoppeld aan het te verdwijnen urencriterium, versoberd of afgeschaft.

Profiteren

Zelfstandigen die niet meer dan 1225 uur per jaar werken, komen in het huidige stelsel niet voor de zelfstandigenaftrek (7280 euro van de winst) in aanmerking. Maar zij profiteren wel van de compenserende maatregelen die Rutte II treft, merkt Pennekamp op.

Zij gaan er volgens hem “substantieel op vooruit”. Ikwordzzper.nl maakt de gevolgen van de winstbox in een rekenmodule inzichtelijk.

Daaruit komt onder meer naar voren dat een freelancer (die nu voldoet aan het urencriterium) die dit jaar goed is voor 15.000 euro aan winst uit onderneming, met de winstbox 1580 euro netto minder overhoudt (ruim 10 procent minder). 

Vruchten plukken

ZZP’ers die goed verdienen kunnen dankzij het lagere tarief de afschaffing van aftrekposten goedmaken. “Die plukken de vruchten van het nieuwe tarief van 28 procent”, zegt Pennekamp.

Een relatieve grootverdiener van 80.000 euro houdt dankzij de winstbox 6760 euro netto meer over dan het afgelopen jaar (ruim 12 procent meer).

Volgens de eerste berekeningen ligt het omslagpunt tussen meer of minder verdienen, rond de 35.000 euro winst uit onderneming.

"Maak je minder winst dan 35.000 euro, dan ga je erop achteruit en weegt het verlies van de zelfstandigenaftrek niet op tegen het belastingvoordeel", aldus Pennekamp.

De zzp-expert wijst er tot slot op dat er over onderdelen van het regeerakkoord nog wordt onderhandeld. Met name de behandeling MKB-winstvrijstelling zou nog ter discussie staan.